Craciunelu de Jos

Comuna Crăciunelu de Jos, parte integrantă a judeţului Alba, este situată în vestul întinsului podiş al Târnavelor. Este aşezată la limita dintre Podişul Secaselor, la sud şi Dealurile Târnavei Mici la nord, în lunca sapată de râul Târnava. Comuna Crăciunelu de Jos se învecinează la est cu municipiul Blaj, care este situat la circa 6 km distanţă pe DN.14B; la sud-est cu localitatea Tiur; la sud şi sud-vest vecinii localităţii sunt satele Secasel, Colibi, Mihalt şi Obreja, la vest satul Cistei la nord oraşul Teiuş, la nord-est satele Odverem, Beta, Ocnisoara. Craciunelu de Jos se intinde pe 26kmp.craciunelu de jos alba

În cadrul comunei Crăciunelu de Jos activităţile economice care se practică sunt în principal agricultura (cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor), date fiind condiţiile prielnice:existenţa unei suprafeţe destul de mari cu păşune şi terenuri arabile, iar în secundar activităţi industriale, un număr semnificativ de persoane lucrând în industria lemnului (SC STRATUSMOB SA,SC.TRANSLIGNUM SA) sau comerţ.

Suprafaţa administrativ-teritorială a comunei Craciunelu de Jos se intinde pe un total de 2546,23 ha din care  extravilan 2386,23 ha, arabil 1060,24 ha, livezi şi pepiniere pomicole 2,2 ha, vii şi pepiniere viticole 202,79ha, păşuni 687ha, fanete 220,47ha . Diferenţa reprezintă : drumuri,ape,terenuri neproductive. Intravilan 160 ha.

Aşezarea propice a comunei de-a lungul unui vechi drum transilvanean ce legă capitala Alba Iulia de oraşele săseşti, de-a lungul Târnavei Mari, a permis scoaterea din izolare a comunei şi evoluţia sa permanentă. Astăzi comuna este străbătută de magistrala feroviară 300 Bucureşti-Oradea şi de DN 14B, care se suprapune cu vechiul drum medieval. Distanţa care leagă comuna Crăciunelu de Jos de capitala ţării este de 379 km, iar distanţa care leagă comuna de capitala judetului este de 34 km.
Prima atestare documentaă a localităţii Crăciunelu de Jos se regăseţte la sfârşitul primului sfert al secolului al XIV lea, în anul 1324.
Denumirea comunei derivă de la numele unui localnic, Crăciun, care pare să fi fost conducătorul aţezării, în a cărui casă se spune ca a poposit in anul 1324 Carol Robert de Anjou, regele Ungariei.
Apropierea de oraşul Blaj, unde la sfârşitul secolului al XVIII-lea pulsa o intensă viaţă culturală s-a dovedit benefică sub acest aspect pentru satele componente ale comunei. Conform statisticilor din aceea perioada plasează satele componente ale comunei Crăciunelu de Jos printre puţinele sate aparţinând comitatului Alba în care funcţionau şcoli săteşti.

Urme ale vieţii materiale găsite au fost estimate ca datând încă din paleoliticul târziu, neolitic, respective epoca bronzului şi fierului. Astfel s-au descoperit obiecte de cermamică şi podoabe.
Secole de-a rândul începând încă din Evul Mediu ocupaţia de bază a fost agricultura, alături de care s-a dezvoltat creşterea animalelor şi cultivarea viţei de vie, a plantelor tehnice precum şi industria mică şi artizanală. Dezvoltarea ei a fost influenţată de condiţiile naturale favorabile-fertilitatea solului, resursele de apă. Acestea au făcut ca produsele agricole, vegetale şi animale, să asigure atât necesarul de hrană a populaţiei localităţilor componente ale comunei cât şi materiile prime pentru celelalte ramuri economice.

Cultivarea viţei de vie pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos a început în sec.XVIII. Iniţial viţa de vie a fost cultivată şi pe terenuri nefavorabile, datorită necunoaşterii tehnologiei. Odată cu înfiinţarea în anul 1945 a Staţiunii de Cercetare şi Producţie Viticolă de la Blaj locuitorii comunei au deprins noile cerinţe agrotehnice şi agrochimice, acest lucru ducând la creşterea calităţii şi a producţiei de struguri.

Pe raza comunei Crăciunelu de Jos în 1703 erau 83% locuitori de naţionalitate română iar diferenţa fiind reprezentată de minorităţile etnice. Azi situaţia se prezintă aproximativ la fel, majoritatea populaţiei fiind de naţionalitate română, diferenţa fiind reprezentată de locuitori de naţionalitate maghiară şi de etnie rroma. Portul popular român şi maghiar constituie o mărturie a existenţei localităţilor şi a culturii specifice acestei zone.

Primaria Craciunelu de Jos

Adresa: Craciunelu de Jos str. 6 Martie nr.135, cod 517260
Telefon: 0258 -883501, 0258 -883985
Fax: 0258 -883501
Internet: www.primariacraciuneludejos.ro

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!