Oportunitati de investitii

euro-fonduri-europene Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmează să lanseze, începând cu mijlocul lunii iunie, o sesiune de depunere proiecte care se adresează fermelor de familie.

Investitii prin masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole

Ferma de familie produce pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat. Activităţile din cadrul fermei sunt realizate, în principal, de către membrii familiei. Dimensiunea economică a fermei de familie poate fi între 2 – 50 UDE (Unitatea de dimensiune economică exprimă dimensiunea unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei).

În cadrul sesiunii pentru care sunt alocate 50 milioane euro vor fi finanţate aproximativ 1.000 ferme de familie, cu o valoare maximă eligibilă a proiectului de 125.000 euro, din care până la 50.000 euro sprijin nerambursabil prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Pot depune proiecte persoane fizice, cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale şi alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul măsurii 121.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze această măsură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale intenţionează să pună la dispoziţia  potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte model şi informaţii documentate tehnic pentru ferme de legume în câmp şi în spaţii protejate, ferme de vaci de lapte, ferme de creştere şi îngrăşare porcine şi ferme de găini ouătoare.

Pentru asigurarea cofinanţării, beneficiarii vor avea posibilitatea de a contracta credite printr-un fond de creditare creat de MADR, facilitând astfel necesarul de cofinanţare a proiectelor.

MADR are în vedere reducerea timpului de accesare a finanţării proiectelor fermelor de familie prin asigurarea, la o locaţie unică, a consilierii şi asistenţei, atât pentru obţinerea sprijinului prin PNDR cât şi a creditului.

document Descarca ghidul solicitantului (format consultativ) – GS_M 121_vers 11aprilie 2013_formatat_CONSULTATIV II

Calendarul evenimentelor 2013

A. Fonduri structurale cu termen limita

POSCCE: Operatiunea 3.2.1 Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, Apel 4
17 aprilie 2013

POP: Masura 1.3 – Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate
11 mai 2013

POP: Masura 1.4 – Pescuitul costier la scara mica
11 mai 2013

POP: Masura 2.1 – Acvacultura – Actiunile 1, 2 si 3
11 mai 2013

POP: Masura 2.3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui
11 mai 2013

POSCCE: Operatiunea 3.2.1 Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, Apel 3
5 iunie 2013

Op 4.3 Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene
POS CCE: AP 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, DMI 4.3 “Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei”
14 iunie 2013

POS T: DMI 3.1 Promovarea transportului intermodal
POS T: AP 3 “Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor”
31 decembrie 2013

POS T: DMI 2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
POS T: AP 2 “Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara Axelor prioritare TEN-T”
31 decembrie 2013

Programul Operational Sectorial Transport
31 decembrie 2013

B. Fonduri structurale fara termen limita

Programe de finantare

DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice – POR

Operatiunea 1.3.3 Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere – POSCCE – estimare lansare decembrie 2012

Implementarea proiectelor de cooperare – Masura 421
PNDR: Axa LEADER

PNDR: Masura 4.1 “Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”
PNDR: Axa LEADER

Masura 142 “Infiintarea grupurilor de producatori”
PNDR: AP 1 “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier”

“Poli de dezvoltare urbana”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”

DMI 4.2 “Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”

DMI 4.1 “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”

DMI 3.1. “Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”

POR: Axa 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!