Agricultura judetului

Agricultura in Covasna, prin exploatarea celor două subramuri – producţia vegetală şi zootehnia – este garantul producţiei alimentelor de bază.

Dacă din punctul de vedere al eficienţei producţiei de grâu regiunea Ţinutului Secuiesc este sub media pe ţară, totuşi în această privinţă zona municipiului Sf. Gheorghe este o excepţie iar la producţia de secară zona orasului Tg. Secuiesc are rezultate foarte bune.

În perioada 1998-2008 structura valorii adăugate brute, pe activități economice principale a  județului Covasna a suferit o serie de modificări majore. Agricultura și silvicultura și-au redus  ponderea în valoarea adăugată brută la nivel județean de la 27,1% în 1998 la 14,3% în 2008, în timp ce ponderea industriei a scăzut de la 33% la 30,5%. Proporția construcțiilor s-a mărit în aceeași perioadă cu aproape 2 puncte procentuale. Ponderea domeniului “Comerț, hoteluri, transporturi și comunicații” se menține în jurul valorii de 18%.

ico_pdf Profilul economic al judetului Covasna, 2012

Județul Covasna dispune de un potențial agricol semnificativ. Terenurile arabile însumează peste 83 mii hectare, pășunile aproape 61 mii hectare, fânețele aproximativ 41 mii hectare, iar livezile circa 4500 hectare. Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în partea centrală a județului, constituită din întinsa depresiune a Brașovului și în luncile râurilor.

Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie și în mai mică măsură în clasa de fertilitate ridicată, iar condițiile de climă permit cultivarea majorității cerealelor, furajelor, legumelor și plantelor tehnice. Județul Covasna se numără printre cei mai importanți producători de cartofi și sfeclă de zahăr la nivel național, cultura acestor plante având aici condiții ideale de dezvoltare. Suprafața ocupată de livezi s-a redus semnificativ în ultimii 15 ani, în prezent fiind de aproximativ 1000 hectare.

pajiste-covasna

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!