Prezentarea judetului

Clima este de tip temperat-continentală. Maxima inregistratü a fost de +39,4 °C, la Carei, iar minima de -30,4 °C, la Satu Mare.

Județul Satu Mare are clima temperat-continentală, moderată cu veri putin mai călduroase si ierni ceva mai blânde decât în restul țării. În schimb în zona de șes a judetului, care cuprinde partea Nordică a Câmpiei de Vest, iernile sunt mai lungi si verile mai moderate, față de partea centrală sau sudică a acesteia. Perioade de uscăciune si de seceta excesivă, precum si geruri aspre si persistente nu se înregistrează in județul Satu Mare.

Regimul termic

Temperatura medie anuală in diferite stațiuni este următoarea: Carei 9,8o C, Satu Mare 9,7oC, iar la poalele Munților Oaș-Gutâi 8,oC. Maxima si minima absolută a fost inregistrata la Carei si anume + 39,5oC în iulie 1952, respectiv -30,6o C în ianuarie 1929.Pe baza observațiilor făcute timp de 70 de ani (1896-1970), valorile medii ale temperaturilor înregistrate la Satu Mare se prezintă astfel: primăvara 10,2oC, vara 19,6oC; toamna 10,8oC; iarna -1,7oC. Regimul termic al Careiului este asemănător. În Depresiunea Oașului, unde au fost măsurate valori mai scăzute, se înregistrează amplitudini anuale mai mici ale temperaturii.

Numărul zilelor de iarnă cu îngheț in zona de câmpie este de 50-60. Regiunile vestice cu exces de umiditate, favorizează apariția brumelor de toamnă timpurie.

Durata de strălucire a soarelui, cu cel mai mare număr de ore pe an, se înregistrează in partea sud-vestică (peste 1600 ore) si centrală (1 500- 1600 ore) al judetului, pe cand in nord este sub 1400 ore.

Precipitațiile si regimul termic

Cantitatea medie a precipitațiilor variază intre 600 mm în partea de vest a teritoriului si 1200 mm in Masivul Ignișului. În zonele de șes există variații anuale între 400-1000 mm. Valorile extreme înregistrate in stația Satu Mare au fost 1045 mm in 1912, respectiv 378,2 mm în 1961.

În regiunile de câmpie zăpada persisită de regulă numai în ianuarie si parțial în luna februarie, pe când in etajul montan acoperă solul timp de 4 luni pe an. La Certeze, in partea superioară a Sălătrucului, în unii ani zăpada persistă sub formă de mici pete chiar în luna mai. Pe teritoriul județului Satu Mare umiditatea atmosferică cu o medie anuală de 71%, în tot cursul anului se menține destul de ridicată (vara 64% si iarna 83%) , favorizând dezvoltarea normală a plantelor cultivate. Nebulozitatea este redusă (de 5,5 ) determinând un număr mare de zile insorite pe an 70-75.

Presiunea atmosferică și regimul vânturilor

Întrucat teritoriul județului Satu Mare are o altitudne medie mică, se înregistrează valori ridicate de presiune atmosferică, în jur 1000 mb. Vânturile dominante sunt cele in sectorul nord-vestic, primăvara si vara fiind mai frecvente cele vestice,care de obicei sunt însoțite de ploi, iar toamna si iarna cele estice si nord-estice.Vânturile foarte puternice sunt foarte rare.

Caracteristice microclimatice locale

În general clima județului Satu Mare este unitară, dar există și unele particlarități locale, demne de remarcat, cu influența asupra covorului vegetal natural.

Astfel clima Munților Gutâi este mult mai aspră decat a celorlalte zone învecinate. Aceasta are repercusiuni si asupra topoclimatului Depresiunii Oașului, care este puțin mai rece si mai umed, față de cel al câmpiei. În Culmea Codrului dezvoltarea vegetației este influențată în primul rând de cantitatea mare de precipitații (800 mm/an). Durata mare de strălucire a soarelui in sectorul sud-vestic al județului, influețează în special dezvoltarea covorului vegetal al plantelor cu expoziție sudică. În schimb văile reci si cu nebulozitate pronunțată ale Câmpiei Nirului,au favorizat persisitența unor specii de plante, care în general apar in etajul montan.

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!