Agricultura judetului

agricultura-mures

Agricultura este a doua ramură în economia judeţului şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă a judeţului Mureş este de 414.764 ha şi reprezintă 61% din suprafaţa totală a judeţului. Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor. Principalele culturi sunt: plante tehnice (sfecla de zahăr, in şi cânepă, tutun, hamei), cereale (orz, orzoaică, grâu, porumb, secară, etc.), legume, fructe, viţă de vie, zootehnia fiind prezentă prin crescătoriile de porcine, bovine, ovine şi păsări.

doc_ico Descarca Programul de dezvoltare a judetului Mures, capitolul Agricultura

ico_pdf descarca-studiu-agricultura-judetului-mures

În cea mai mare parte a teritoriului judeţului Mureş, agricultura îşi găseşte condiţii bune de dezvoltare. Chiar şi în zona montana suprafeţe întinse de păşuni şi fâneţe naturale sunt favorabile creşterii animalelor, iar clima mai rece şi regimul pluviometric specific fac ca aici să fie mai puţin simţite efectele perioadelor mai secetoase din timpul anului. În estul şi sudul judeţului cultura principală este cartoful iar în partea cu înălţimi mai joase sunt condiţii favorabile pomilor fructiferi. În zonele colinare şi de câmpie se cultiva grâul, orzoaica, orzul, porumbul, sfecla de zahar, legumele, plantele de nutreţ. Podişul Târnavelor, cu zona delimitată de municipiile Târnaveni, Mediaş, Blaj si Aiud sunt cunoscute ca fiind foarte favorabile culturii viţei de vie.

Creşterea animalelor este relativ bine dezvoltată în judeţul Mureş, în zona montană constituind principala activitate agricola. De asemenea judeţul Mureş este renumit pentru calitatea efectivelor de bovine, având si un puternic sector de creştere a porcinelor si pasărilor.

Silvicultura in Mures

Având 31 % din suprafaţa acoperită cu păduri, judeţul Mureş, posedă un mare potenţial silvic, constituind o zonă foarte importantă de aprovizionare cu lemn din ţara.

Pădurile reprezintă sisteme biologice productive care furnizează materia prima necesara industriei lemnului, constituind totodată o importantă sursa de energie. În plus pădurile constituie un habitat pentru numeroasele specii de animale şi plante.

Pădurile cuprind terenurile acoperite cu arbori si arbuşti forestieri, care îşi creează un mediu specific de dezvoltare biologică şi constituie componenta direct productivă a fondului forestier. Pădurile sunt clasificate după marile grupe de specii în păduri de răşinoase, fag, stejar, diverse specii tari si diverse specii moi.

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!