Agricultura judetului

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în anul 2006, în regiunea NE, era foarte ridicată, de cca 34%, superioară celei naţionale. Din total populaţie ocupată în agricultură la nivel naţional, 20,19% provine din Regiunea Nord-Est.

agricultura-iasi

Deşi judeţul Iaşi deţine o mare suprafaţă de teren agricol, această resursă nu poate fi eficient valorificată, productivitatea fiind scăzută la toate tipurile de culturi, datorită influenţei următorilor factori: calitatea terenului (cu o diversitate pronunţată), alternanţa categoriilor de sol, fragmentarea acestora, în comparaţie cu alte unităţi de suprafaţă similare din ţară; forţa de muncă îmbătrânită (mai mult de 28% din populaţia rurală are peste 60 ani), migrarea tineretului către centrele urbane; gradul mare de sărăcie a proprietarilor care întâmpină mari dificultăţi în realizarea culturilor şi creşterea animalelor; lipsa capitalului pentru restructurarea şi modernizarea agriculturii; instabilitatea şi eroziunea solului, numeroasele alunecări de teren.

Sectorul privat în agricultură a luat naştere prin aplicarea Legii fondului funciar. Modul în care aplicarea Legii fondului funciar a fost gândită şi pusă în aplicare, întârzierea cu care s-a realizat, au generat o serie de factori perturbatori, respectiv:

+ fărâmiţarea exploataţiilor agricole;
+ necorelarea aplicării Legii fondului funciar cu apariţia pieţei funciare, aceasta apărând cu întârziere, în anul 1998 (Legea 54/1998 privind circulaţia juridica a terenurilor);
+ lipsa mijloacelor adecvate pentru efectuarea lucrărilor agricole;
+ blocarea circuitului terenurilor agricole.

Structura de organizare a producţiei agricole a judeţului Iaşi combină exploataţii agricole mici fără personalitate juridică, orientate către auto-consum, cu exploataţii agricole mari şi foarte mari, de tip comercial, rezultate pe baza arendei sau concesionării terenului. Culturile care ocupă cea mai mare suprafaţă din terenul arabil sunt culturile de porumb, grâu şi secară şi de floarea soarelui.

Structura culturilor agricole din judeţ a suferit modificări din cauza schimbării formei de proprietate de la începutul anilor ’90 dar şi din cauza sărăciei populaţiei care foloseşte porumbul în cantităţi mari, nemăcinat, ca furaj pentru animale şi ajunge să fie de multe ori în surplus.

ico_pdf STUDIU ASUPRA OPORTUNITĂŢILOR DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A MEDIULUI RURAL DIN JUDEŢUL IAŞI

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!