Agricultura judetului

Suprafaţa agricolă este de aprox. 280.350 ha, în funcţie de calitatea solului şi forma de relief se împarte pe categorii de folosinţă astfel: teren arabil, păşuni, fâneţe, vii şi pepiniere viticole, livezi şi pepiniere pomicole.

agricultura-judetulu-hunedoara

Datorită condiţiilor specifice de sol şi climă, agricultura este orientată spre obţinerea producţiei de cereale şi a bazei furajere.

Principalele produse agricole obţinute sunt: cereale boabe (grâu, orz şi orzoaică, secară, ovăz), porumb boabe, cartofi, sfeclă de zahăr, legume, fructe.

În cadrul efectivelor de animale ponderea o deţin bovinele, porcinele, ovinele, caprinele şi păsările.

Fondul forestier al judeţului constituit din păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ocupă o suprafaţă de 365.978 ha. Anual se realizează o masă lemnoasă de circa 500 mii mc prin tăieri de regenerare şi tăieri de îngrijire a arboretelor tinere, care se valorifică către populaţie şi agenţii economici.

Principalele obiective şi direcţii de dezvoltare:

- îmbunătăţirea infrastructurii în privinţa căilor de comunicaţie;

- dezvoltarea turismului;

- gospodărirea complexă a apelor;

- crearea printr-un plan de amenajare a teritoriului a unei conurbaţii formată din Deva, Hunedoara şi Simeria.

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!