Agricultura judetului

bacau-judet-valea-oituzului

Clase de pretabilitate pentru folosinţa agricolă

Prin aplicarea principiilor de clasificare şi a criteriilor de grupare, pe teritoriul judeţului Bacău terenurile se pot distinge în 6 clase de pretabilitate, descrise în continuare.

Aproximativ 20,43% din suprafaţa agricolă este foarte pretabilă pentru utilizarea ca arabil sau ridică limitări moderate acestei activităţi, timp ce 48% din terenuri impun limitări severe sau foarte severe.

• Clasa I (14.357 ha – 4,49%): Terenuri fără limitări pentru utilizarea ca arabil Această clasă de terenuri relativ plane, caracterizate de o permeabilitate bună şi de situarea pe terasele râurilor permite cultivarea fără aplicarea unor măsuri de prevenire a degradării sau ameliorării, cu excepţia fertilizărilor curente.

• Clasa a II-a (50.966 ha – 15,94%): Terenuri cu limitări reduse pentru utilizarea ca arabil Trenurile cu limitări reduse se întâlnesc pe forme de relief variate de la terase cu altitudine mică şi medie până la versanţi slab moderaţi înclinaţi cu sau fără eroziune, iar panta slabă a terenului, adâncimea apei freatice de 2 – 3 m şi textura solului sunt factorii restrictivi relevanţi pentru acesta clasă.

• Clasa a III – a (102.277 ha – 31,98%): Terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate pentru culturi de câmp Terenurile din această clasă sunt concentrate în depresiuni pe partea estică a Subcarpaţilor, în jumătatea sudică a podişului şi pe lunca Siret ului. Eroziunea solurilor, alunecările de teren mai frecvente, inundabilitatea şi neuniformitatea terenului la care se adaugă exces ul de umiditate la suprafaţa pe terenurile situate pe terasele înalte din depresiunea Tazlău şi Oituz – Caşin sunt factorii care determină aceasta încadrare.

• Clasa a IV – a (123.363 ha – 38,58%): Terenuri cu limitări severe pentru utilizarea ca arabil Sunt în principal terenuri situate în arealul montan şi terenurile situate în arealul de podiş cu procese de versant de intensita te mijlocie, dar se întâlnesc şi pe văi cu lunci înguste (valea Trotuşului, valea Tazlăului, valea Răcătăului).

• Clasa a V – a (28.814 ha – 9,01%): Terenuri cu limitări foarte severe şi extrem de severe În absenţa condiţiilor de amenajare pentru culturile de câmp, livezi sau vii aceste terenuri sunt nepretabile, fiind situate pe versanţii din podiş, versanţii puternic inclinaţi ai culmilor muntoase şi terenuri situate în vecinătatea pădurilor. O parte din aceste terenuri (situate pe malul stâng, abrupt al Siretului şi Trotuşului, sau terenuri cu alunecări active) nu pot fi folosite pentru culturi de câmp sau plantaţii viticole ori pomicole iar date fiind complexitatea şi costurile lucrărilor de amenajare, valoarea terenurilor se poate fructifica mai degrabă prin împădurire.

Mai multe amanunte despre agricultura judetului Bacau gasiti in:

ico_pdf Monografia judetului Bacau

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!