Cuca

In prezent, comuna Cuca aparţine de judeţul Argeş, fiind situată în partea central-vestică a acestuia, „pe cursul superior al râului Vedea”.stema_cuca arges

La ultima mare împărţire administrativ-teritorială, cea din 1968 (reglementată de lege 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii socialiste România, publicată în Buletinul Oficial a României nr. 164/20.12.1968, adoptată în Marea Adunare Naţională la 16 februarie 1968 cu un număr de 414 voturi pentru din totalul de 415) localitatea cuprindea 14 sate, fiind una dintre cele mai mari comune ale judeţului: Cuca, Bălţata, Bărbălani, Cârceşti, Cotu, Crivăţu, Lăunele de Sus, Măcăi, Măneşti, Sineşti, Stănicei, Teodoreşti, Valea Cucii, Vonigeasa.

Avându-se în vedere acestea prin lege s-a hotărât unirea a două comune: Cuca şi Lăunele, formându-se astfel comuna Cuca de astăzi cu cele 14 sate ce intră în componenţa sa: Sineşti, Măcăi, Stănicei, Valea Cucii, Măneşti, Vonigeasa, Cîrceşti, Cuca, Crivăţ, Bălţata, Lăunele de Sus, Teodoreşti, Cotu şi Bărbălani.

Satul Lăunele de Jos, aflat în compomenţa fostei comune Lăunele de la aceasta data a fost cuprins în organizarea administrativă a comunei Dănicei din Judeţul Vâlcea.

Cu o suprafata de 5000 ha, comuna Cuca are in intravilan arealul de 448 ha iar in extravilan aproximativ 4552 ha.

Primaria Cuca

Adresa: Com. Cuca, jud Arges
Telefon: 0248 – 241 001
Primar: Cernatescu Gheorghe
E-mail: primar@cuca.cjarges.ro

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!